อินสติ INSTi

ชุดตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
รู้ผลภายในเวลา 1 นาที

สั่งซื้อ

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit

 550 700  ฿ (ส่งฟรีทั่วประเทศ)

ใบอนุญาต อย. 64-2-1-1-0000679

Insti HIV Self Test ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตัวเอง
จากเลือดที่เจาะปลายนิ้ว ประเภทชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

เพิ่มไปยังรถเข็น ซื้อเลย

คำเตือน ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบมีปฏิกิริยา (reactive) ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถยืนยันวินิจฉัยได้ และอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้