วิธีการใช้ชุดตรวจ อินสติ

การเตรียมอุปกรณ์

​• ควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ก่อนการใช้งาน
• หากอุปกรณ์เสียหายหรือไม่ครบถ้วน   โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย ตามที่อยู่ด้านล่าง
• ผู้ใช้ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  รวมถึงข้อควรระวังและข้อจำกัดของการใช้งาน

การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 

 

 การทดสอบผลเลือด