การติดเชื้อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ป่วยด้วยกัน 3 ระยะด้วยกัน ซึ่งระยะที่อันตรายและเป็นที่ทราบกันดีว่าร้ายแรงถึงชีิวิตได้ นั่นก็คือระยะเอดส์ หรือ โรคเอดส์ ที่คร่าชีวิตผู้ป่วยตั้งแต่การแรกเริ่มการแพร่ระบาดของไวรัส จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า HIV คือโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับทุกคนทั่วโลกไม่น้อย โดยสาเหตุของการติดต่อส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ HIV การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน (ในผู้ที่ติดยาเสพติด) ไปจนถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกในผู้หญิงตั้งครรภ์ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การป้องกันการติดเชื้อ HIV เป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ในวงการแพทย์ได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดยั้งการติดเชื้อ รวมไปถึงหาแนวทางการรักษาให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อได้ปกติมากที่สุด

จากการวิจัยและคิดค้นแนวทางที่ช่วยลดอัตราการติดเชื้อ HIV ของประชากรทั่วโลก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลกมากมาย จนเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาทางองค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ชุดตรวจ HIV เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้สามารถซื้อได้อย่างสะดวกจากร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนทั่วโลกมากมาย ด้วยเหตุผลที่ไม่สะดวกเข้าตรวจ HIV ในสถานพยาบาล หรือ ต้องการความเป็นส่วนตัวในการตรวจที่มากกว่า จึงเปรียบได้กับชุดตรวจครรภ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพรวมถึงความแม่นยำเทียบเท่าการตรวจคัดกรองเอชไอวีเบื้องต้นในสถานพยาบาลอีกด้วย

ความนิยมของชุดตรวจ HIV ในปัจจุบัน

การเลือกใช้ชุดตรวจ HIV ในปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสะดวกสบายและการตรวจที่แม่นยำกว่า 99.99% ตลอดจนการออกแบบที่ใช้งานได้แม้ผู้ตรวจไม่เคยมีประสบการณ์การตรวจ HIV เลยก็ตาม จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในทางตรงกันข้ามความเชื่อมั่นในชุดตรวจ HIV ยังคงเป็นข้อสงสัยของผู้คนอีกมากมายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจที่อาจแสดงผลคลาดเคลื่อน ระยะเวลาในการตรวจที่เหมาะสม ความรู้พื้นฐานก่อนการตรวจ การรับมือต่อผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้ชุดตรวจ HIV ที่ถูกต้อง ควรเลือกซื้อชุดตรวจ HIV ที่ไหนจึงจะเชื่อถือได้ ฯลฯ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในไทยยังคงเป็นเหมือนจุดแข็งควบคู่ไปกับจุดอ่อนที่หลาย ๆ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญ นำไปสู่การสร้างการตระหนักรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยการนำเสนอสื่อต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์อย่างจริงจังต่อทางเลือกใหม่ในการใช้ชุดตรวจ HIV ให้ได้ประสิทธิภาพในด้านการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้มากที่สุด

ชุดตรวจ HIV หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง?

ในประเทศไทยได้มีการประกาศให้สามารถจัดจำหน่าย “ชุดตรวจ HIV” อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก : อย. แจง กรณีชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง)

เห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการจัดจำหน่ายไม่นานเท่าใดนัก จึงทำให้ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองยังเป็นเรื่องใหม่ที่หลาย ๆ คนยังคงตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำ ที่สำคัญคือการหาแหล่งจัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ต้องการคำตอบอย่างมากในปัจจุบัน ประกอบกับการถูกตีตราทางสังคมต่อแง่มุมของเอชไอวีและเอดส์ที่ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอยู่ การหาซื้อชุดตรวจเพื่อการตรวจหลังจากที่คาดว่าได้รับความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในสังคมไทย ดังนั้นการมองหาชุดตรวจ HIV ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือนับว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงอย่างรอบคอบมากเช่นเดียวกัน

ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีวางจำหน่ายหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงชุดตรวจ HIV ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่าย และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Shopee Lazada ทั้งนี้ควรพิจารณาจากมาตรฐานการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่แสดงในบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจได้ว่าชุดตรวจ HIV ผ่านการรับรองและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพได้แน่นอน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการลักลอบนำเข้ามายังไทยเพื่อจำหน่ายแบบผิดกฎหมาย อาจนำไปสู่การตรวจที่ไม่ปลอดภัย ชุดตรวจไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุม ที่สำคัญผลการตรวจที่ได้อาจไม่มีความแม่นยำหากเทียบกับชุดตรวจ HIV ที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ชุดตรวจ HIV ที่วางจำหน่ายในไทยมีด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ นั่นก็คือ ชุดตรวจแบบเจาะเลือดและชุดตรวจด้วยน้ำลาย โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจซื้อ หรือสอบถามไปยังผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจ HIV รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงตามช่องทางต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

“ไม่ว่าจะซื้อชุดตรวจ HIV จากที่ไหน ควรพิจารณาข้อมูลบ่งชี้ก่อนเสมอ”

จะรู้ได้อย่างไรว่า ชุดตรวจ hiv อันไหนจริงหรือปลอม

ข้อมูลบ่งชี้ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ชุดตรวจ HIV นั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพการตรวจเบื้องต้นที่แม่นยำได้ คือหนึ่งสิ่งที่ผู้ต้องการตรวจเอชไอวีต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ รองจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาต เพื่อให้ผลการตรวจชัดเจนและนำไปสู่การรับมือได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ฉลากชุดตรวจ ข้อมูลสำคัญ ข้อควรระวังต่าง ๆ 
  • คู่มือการใช้งานชุดตรวจ HIV ขั้นตอนการตรวจ และการอ่านผลตรวจ
  • วิธีการเก็บรักษาชุดตรวจที่ถูกต้อง
  • ข้อจำกัดและข้อแนะนำ
  • ช่องทางการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายและมีรายละเอียดชัดเจน
  • ช่องทางการติดต่อเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีผู้นำเข้าและผู้ผลิตแจ้งชัดเจน

หากผู้ที่ต้องการตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง ทั้งด้วยเหตุผลจากความไม่สะดวกเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือต้องการผลการตรวจเบื้องต้นภายในเวลาอันรวดเร็ว ควรทำความเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของชุดตรวจ HIV ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากจะต้องมีการเว้นช่วงเวลาการตรวจหลังจากความเสี่ยงครั้งล่าสุดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด นอกจากนั้นควรรับมือกับผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง ทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ที่ทราบผลว่าไม่พบเชื้อเอชไอวี หรือการป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นและเข้ารับการตรวจยืนยันโดยแพทย์อีกครั้ง ในผู้ที่ตรวจพบว่ามีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

อินสติ insti หาซื้อได้ที่ไหนได้บ้าง

ชุดตรวจ hiv อินสติ หาซื้อได้ทางช่องทาง Online โดย คลิกสั่งซื้อได้ที่นี้

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • ชุดตรวจเอชไอวี https://thaihivmap.com
  • ปลดล็อก “ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง” ขายในร้านขายยา สิ้น ส.ค.นี้ https://news.thaipbs.or.th/content/307476