วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างกับหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับวงการแพทย์ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเพิ่มศักยภาพให้กับการตรวจ การรักษา ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” หนึ่งในทางเลือกที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แตกต่างจากเมื่อ 40 ปีก่อน ที่ทั้งแพทย์ นักวิจัย และมนุษย์โลกเราได้รู้จักกับโรคเอดส์และเชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นครั้งแรก ไวรัสเอชไอวีได้คร่าชีวิตผู้ป่วยไปมากมายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

จนในที่สุดเมื่อปี 2556 เราก็สามารถคิดค้นชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้แล้ว ด้วยลักษณะการตรวจที่ง่ายดายและสะดวกสบาย หากใครที่ยังนึกไม่ค่อยออกให้ลองจินตนาการถึงชุดตรวจการตั้งครรภ์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะใช้การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว หรือ ใช้น้ำลาย เท่านั้นเอง ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนฟังดูแล้วอาจมองว่าการตรวจด้วยตนเองนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เชื่อถือ รวมถึงมองว่าอาจตกเป็นเหยื่อชุดตรวจปลอมหรือไม่ผ่านมาตรฐานได้ง่าย เนื่องจากปัจจุบันมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากมาย จนไม่สามารถรู้ได้ว่าชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแบบไหนที่ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำจริง ๆ ข้อสงสัยนี้จะหมดไปหากใช้วิธีการเลือกที่เราได้รวบรวมมาให้ดังต่อไปนี้

วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

สำหรับใครหลาย ๆ คนที่ไม่มีความมั่นใจว่าชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีความปลอดภัยและน่าเชื่อเทียบเท่าการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ สามารถนำวิธีที่เราได้รวบรวมให้ไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ หรือนำไปประกอบการพิจารณา ตลอดจนแนะนำให้กับคนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้เช่นเดียวกัน

มองหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ

การเลือกช่องทางการซื้อชุดตรวจเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ หากไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วล่ะก็ ผลลัพธ์การตรวจที่ได้รับอาจทำให้ผู้ตรวจเข้าใจไปในทางที่ผิด และอาจนำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ ทางที่ดีแนะนำว่าให้เลือกชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จากร้านขายยาที่มีใบรับรองอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามข้อกำหนด พร้อมทั้งมี “เภสัชกร”ประจำการตลอดเวลาที่เปิดทำการ เพื่อรับคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการตรวจด้วยตัวเอง อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันหากไม่สะดวกซื้อชุดตรวจจากร้านขายยา ด้วยสาเหตุด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ การเลือกสั่งซื้อชุดตรวจผ่านอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อาจเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างใช้การพิจารณาที่ถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า แนะนำให้ศึกษาและสืบค้นตัวตนของตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อที่แท้จริง รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของสินค้าโดยการเปรียบเทียบหลาย ๆ แห่งไปด้วยจะยิ่งช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองต้องได้รับมาตรฐานสากล

หากพิจารณาแล้วว่าแหล่งจัดจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นต้องมาดูกันที่ประเด็นของมาตรฐานชุดตรวจเอชไอวีว่าผ่านการรับรองจากหน่วยงานสากลหรือไม่ เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ การมองหาสัญลักษณ์เกี่ยวกับการรับรองจะช่วยได้มากขึ้น ตัวอย่างจาก INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ได้มาตรฐานจากแคนาดา จะต้องมีการยืนยันว่าผ่านการรับรองจาก Health Canada (กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา) มาตรฐาน European Conformity : CE (ใบรับรองตามเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ในตลาดร่วมยุโรป) และ WHO Pre-Qualified (มาตรฐานสากลจาก​องค์การอนามัยโลก) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรฐานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก

ชุดตรวจผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะรับการรับรองจากสากลแล้ว อย่าลืมว่าต้องได้รับอนุญาตในไทยด้วย ดังนั้นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย อย. จากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วย่อมการันตีได้มากขึ้นว่ามีความปลอดภัยและผลตรวจเป็นที่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองควรมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน

ก่อนที่จะทำการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะต้องมั่นใจก่อนว่าข้อมูลแนะนำต่าง ๆ มีให้อ่านศึกษาอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขึ้นตอนสุดท้าย การอ่านผลตรวจ และข้อควรระวังต่าง ๆ เนื่องจากชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนั้นคุณจะต้องดำเนินการตรวจด้วยตัวเองทั้งหมด การอ่านทำความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมาก หากคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจส่งผลต่อผลการตรวจได้นั่นเอง

ตรวจสอบชุดตรวจเอชไอวีว่ามีความสมบูรณ์ไม่ชำรุด

ก่อนทำการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาก่อน ว่ามีความสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการสังเกตลักษณะของหีบห่ออุปกรณ์ ไม่มีการฉีกขาด น้ำยาต่าง ๆ ไม่มีการรั่วไหล ที่สำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องสะอาดพร้อมใช้งาน

มีการแนะนำช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับสินค้า

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ดีจะต้องมีข้อมูลสำหรับการติดต่อ สอบถามข้อมูล รวมถึงให้คำติชมได้ผ่านช่องทางที่สะดวก เพราะหากผู้ใช้มีข้อสงสัยในเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลากชุดตรวจ ก็สามารถสอบถามได้อีกทาง เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือ สื่อโซเชียลมีเดียของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

ใครบ้างที่ควรใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

  • ผู้ที่ต้องการทราบสถานะเลือด แต่ไม่ต้องการเดินทางไปยังสถานพยาบาล
  • ผู้ที่ต้องการให้ผลการตรวจเป็นความลับและต้องการความเป็นส่วนตัว
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
  • ผู้ที่ต้องการทราบผลเลือดก่อนตัดสินใจเดินทางไปตรวจยังสถานพยาบาล

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมีกี่ประเภท

  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (ชุดตรวจน้ำลาย)

เป็นการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองโดยใช้น้ำลายในการวินิจฉัย ซึ่งนับว่าเป็นการตรวจที่วงการแพทย์ใช้ในการตรวจโรคอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแบบน้ำลายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นจากในอดีต จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (ชุดตรวจเลือด)

เป็นการตรวจเอชไอวีโดยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ให้มาภายในชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถทำได้เองง่าย ๆ อีกทั้งยังมีการออกแบบมาให้สามารถทิ้งได้อย่างไม่อันตราย ถือว่าเป็นชุดตรวจเอชไอวีที่มีความแม่นยำเทียบเท่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ทั้งนี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานแนะนำว่า INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง คือหนึ่งในชุดตรวจที่ได้ชื่อว่าแม่นยำ ตลอดจนสามารถรู้ผลได้เร็วกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ถึง 2 สัปดาห์ ใช้เวลาตรวจเพียง 1 นาทีเท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจเอชไอวีที่ได้มาตรฐาน และไม่อยากเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือต่าง ๆ แนะนำว่า INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นทางเลือกที่มั่นใจได้ 100% เนื่องจากได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากแคนาดา  Health Canada, CE, WHO Pre-Qualified, อย. (คณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย) โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญได้สะดวกง่ายดาย  อีกทั้งยังสั่งซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Website Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.lovefoundation.or.th

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

Comments are closed.