วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง

เกิดปฏิกิริยา-REACTIVE

เกิดปฏิกิริยา REACTIVE

สังเกตจากจุด 2 จุด โดยจุดแรกจะพบบริเวณใกล้ ตัวอักษร C
ในขณะที่จุดที่สองจะอยู่ด้านล่างของจุดนั้น ผลตรวจจะถือว่าเกิดปฏิกิริยา
แม้ว่าจุดด้านล่างจะเห็น เพียงเลือนลางก็ตาม

ความหมาย: คุณอาจติดเชื้อเอชไอวี หรือ อาจไม่ติดเชื้อ แต่เกิดจากผลบวกปลอม ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจยืนยันอีกครั้ง

ไม่เกิดปฏิกิริยา-NON-REACTIVE

ไม่เกิดปฏิกิริยา NON-REACTIVE

สังเกตจากจุด ที่บริเวณใกล้ตัวอักษร C เพียงจุดเดียว

ความหมาย: ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี

ไม่สามารถแปลผลได้-INVALID-RESULT

ไม่สามารถแปลผลได้ INVALID RESULT

หากไม่พบว่ามีจุดบริเวณใกล้ตัวอักษร C หรือไม่ปรากฏ จุดใด ๆ 

ความหมาย: อาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ส่งตรวจ ไม่เพียงพอ หรือ ลำดับการตรวจคัดกรอง ไม่ถูกต้อง หรือ ชุดตรวจ HIV ไม่สมบูรณ์ ให้ทำการทดสอบด้วยชุดตรวจชุดใหม่ อีกครั้ง

ABOUT US

อินสติ INSTI ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

นำเข้าโดย บริษัท ไฮเจีย ลอจิสติกส์ จำกัด เลขที่ 119/288 หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ใบอนุญาตที่ 64-2-1-1-0000679

SIGNUP FOR NEWSLETTER

สนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารของทาง อินสติ ประเทศไทย สามารถกรอกอีเมล์ แล้วทำการลงทะเบียน เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกครั้ง ไม่พลาดข่าวดี ๆ จากทางเรา

 
สามารถติดได้ที่ sale@hygialogistics.com