วิธีการใช้ชุดตรวจ อินสติ

การเตรียมอุปกรณ์

​• ควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ก่อนการใช้งาน
• หากอุปกรณ์เสียหายหรือไม่ครบถ้วน   โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย ตามที่อยู่ด้านล่าง
• ผู้ใช้ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  รวมถึงข้อควรระวังและข้อจำกัดของการใช้งาน

ล้างมือให้สะอาดและ เช็ดให้แห้ง

เปิดซองอุปกรณ์ชุดตรวจ

วางอุปกรณ์ชุดตรวจบนพื้นผิวเรียบ

เปิดฝา ขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง)วางบนโต๊ะ หรือ พื้นผิวเรียบ 

การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 

 

1.บิดและดึงฝาเข็มเจาะเลือดออก 

2. นวดคลึงปลายนิ้วกลางที่จะเจาะเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียน

3.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบเข็มแล้ววางด้านที่เป็นเข็มเจาะให้แนบสนิทกับปลายนิ้วที่จะเจาะ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายอุปกรณ์ อีกด้านจนยุบลง จนได้ยินเสียง คลิ๊ก

4.ใช้มืออีกข้างบีบไล่เลือดจากด้านล่างของ ปลายนิ้วที่เจาะ จนได้หยดเลือดขนาดใหญ่

5.หยดเลือด 1 หยด ลงในขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง)  แล้วทำการปิดฝาทันที

6.ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อย

 การทดสอบผลเลือด

 

1.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

2.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

3.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด