ส่วนประกอบของชุดคัดกรอง

• คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชิ้น
• ตลับชุดตรวจ  จำนวน 1 ชิ้น
• น้ำยาเจือจาง ฝาสีแดง หมายเลข 1 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• น้ำยาปรับสี ฝาสีน้ำเงิน หมายเลข 2  ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• น้ำยาปรับความชัด ฝาขาวใส หมายเลข 3 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  จำนวน 1 ชิ้น
• พลาสเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น