ทำความรู้จัก อินสติ (INSTi) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง

ทำความรู้จัก อินสติ (INSTi) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (INSTI HIV Self Test) ได้ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากลอ กระทรวงสาธารณสุขประเทศแคนาดา หรือ Health Canada รวมทั้งผ่านมาตรฐานสหภาพยุโรป หรือ CE (European Conformity) และผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO Pre-Qualified...
วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างกับหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับวงการแพทย์ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเพิ่มศักยภาพให้กับการตรวจ การรักษา ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย...