Author Archives: admin

วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนา […]

การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

​คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ […]