เมื่อทราบว่าคนในครอบครัว “ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ” ควรใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไร?

ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ

เมื่อพูดถึงการตรวจเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป […]

การรับมือและการดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจ HIV

การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบว่าตนติดเชื้อ […]

ตรวจ HIV ราคาเท่าไหร่ ควรเลือกตรวจที่ไหนดี?

ตรวจเอชไอวีราคาเท่าไหร่

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ปัจจุบันย […]

วิธีการเลือกชุดตรวจเอชไอวีตนเองให้ได้มาตรฐาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนา […]