เพร็พ PrEP

เพร็พ PrEP

ยาเพร็พ ต้านเชื้อเอชไอวี ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PrEP ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis โดยเป็นทางเลือกใช้ป้องกันเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องทานเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ใครบ้างควรทานยาเพร็พ จริง ๆ แล้ว เพร็พ...
การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

​คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ตลอดไป ถึง แม้จะกินยาควบคุมการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสอยู่ ก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น คนที่ติดเชื้อแล้ว ควรมีวิธีการปฏิบัติตัว ดังนี้ สิ่งแรกในการดำเนินชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวีแล้ว คือ...
การรักษา เอชไอวี (HIV)

การรักษา เอชไอวี (HIV)

ในการรักษาเอดส์นั้น ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดที่จะกำจัดเชื้อเอชไอวีให้หมดไปได้ แต่มียาที่จะช่วยชะลอการพัฒนาของโรค คือ ยาต้านเอชไอวี หรือยาต้านรีโทรไวรัส (Antiretrovirals: ARVs) ซึ่งแพทย์จะจ่ายยาภายใต้การพิจารณาการตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด ...