วิธีดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV นานแค่ไหนจะใช้ชีวิตได้ปกติ

วิธีดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV นานแค่ไหนจะใช้ชีวิตได้ปกติ

การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อติดเชื้อ HIV นั้นจะใช้ระยะยาวนานและต้องการความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการรักษามาก ควรรับคำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง...
เมื่อทราบว่าคนในครอบครัว “ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ” ควรใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไร?

เมื่อทราบว่าคนในครอบครัว “ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ” ควรใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไร?

เมื่อพูดถึงการตรวจเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลาย ๆ คนยังมองว่าอันตรายและน่ากลัว เนื่องจากมุมมองทางสังคมที่เลือกปฏิบัติต่อผู้คนเหล่านี้ ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะเข้ารับการตรวจเอชไอวีรวมไปถึงรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...
การรับมือและการดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การรับมือและการดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบว่าตนติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ เนื่องจากว่าเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัดเจนในช่วงแรก ส่งผลให้อัตราการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้ติดเชื้อบางรายนั้นไม่ทราบเลยว่าตนมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย...
การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

​คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ตลอดไป ถึง แม้จะกินยาควบคุมการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสอยู่ ก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น คนที่ติดเชื้อแล้ว ควรมีวิธีการปฏิบัติตัว ดังนี้ สิ่งแรกในการดำเนินชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวีแล้ว คือ...