Category Archives: การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

เมื่อทราบว่าคนในครอบครัว “ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ” ควรใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไร?

ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ

เมื่อพูดถึงการตรวจเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป […]

การรับมือและการดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจ HIV

การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบว่าตนติดเชื้อ […]

การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

​คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ได้ […]