F&Q : คำถามและคำตอบ

วิธีตรวจสอบ หมายเลขใบอนุญาต อาหารและยา

วิธีการตรวจสอบเลข อย.

อย. หรือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)

1.  เข้าไปที่เว็บไซต์ >>  http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

โดยในนี้สามารถค้นหาได้ทีเดียวครบทุกหมวดหมู่เลย

2.ใส่ชื่อ ผลิตภัณฑ์ลงไปในช่องค้นหา. insti hiv   แล้วกดค้นหา

 

ชุดตรวจอินสติมี วินโดว์พีเรียด (Window Period) เท่าไหร่

อินสติ INSTI เป็นชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองที่ มี วินโดว์พีเรียด (Window Period) อยู่ที่  21-22 วัน หลังจากได้รับเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะใช้เวลานานถึง 3 เดือน  ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ดั้งนั้นเราแนะนำว่าควรตรวจเอชไอวีซ้ำอีกครั้งอย่างน้อย 3 เดือน

หากใช้ชุดตรวจอินสติ ต้องรอผลนานไหม

อินสติ INSTI เป็นชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองที่ใช้เวลาตรวจเพียง 1 นาทีเท่านั้น