Tag Archives: ตรวจเอชไอวี

ตรวจ HIV กี่วันรู้ผล ควรตรวจซ้ำอีกครั้งหรือไม่?

ตรวจ HIV กี่วันรู้ผล

ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีด้วยกัน […]

การตรวจ HIV ด้วยตนเอง และตรวจ HIV ที่คลินิกแตกต่างกันอย่างไร?

การตรวจเอชไอวี นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการติดเ […]

ข้อสังเกตที่เตือนว่าคุณควรตรวจเอชไอวีได้แล้ว!

ข้อสังเกตว่าควรตรวจ HIV

การตรวจเอชไอวีเพื่อตรวจหาไวรัสเอชไอวี ( HIV : Human Imm […]

รีวิวตรวจเอดส์ คลีนิคนิรนาม เข้าใจง่ายใน 5 นาที

ตรวจ HIV คลีนิคนิรนาม

เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) […]

ตรวจ HIV ราคาเท่าไหร่ ควรเลือกตรวจที่ไหนดี?

ตรวจเอชไอวีราคาเท่าไหร่

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ปัจจุบันย […]