Tag Archives: ผลเลือดบวก

ความหมายของผลตรวจ HIV พร้อมคำแนะนำหลังทราบผล

การอ่านผลตรวจเอชไอวี

โรคติดต่อที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบวิธีรักษาให้หายข […]

เมื่อทราบว่าคนในครอบครัว “ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ” ควรใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไร?

ตรวจเอชไอวีแล้วติดเชื้อ

เมื่อพูดถึงการตรวจเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป […]

การรับมือและการดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจ HIV

การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบว่าตนติดเชื้อ […]